Startuj z Oratorium!   Dodaj Oratorium do ulubionych!   Napisz do Oratorium!   Tu możesz prosić o modlitwę   

Witamy w Oratorium ks. Bosko!

Serdecznie zapraszamy wszystkie kochane dzieciaki i młodzież. Drzwi otwarte są od godz. 1500 (dla dzieci) do 2100 (dla młodzieży).

Z A P R A S Z A M Y ! ! !

a b a b
oddać za kogoś swoje życie to wyraz największej miłości...
R E K O L E K C J E     P A R A F I A L N E

8 - 12 marca "Przypatrzmy się powołaniu naszemu"