Oratorium

"Przyrzekłem, że całe moje życie aż do ostatniego tchnienia będzie dla moich biednych chłopców" - te słowa św. Jana Bosko, Ojca i Wychowawcę młodzieży żyjącego w XIX w. we Włoszech, streszczają całe jego życie. Dla swoich kochanych chłopców stworzył Oratorium: przestrzeń wychowawczą cechującą się duchem rodzinnym, zaufaniem Bogu, spontaniczną radością. Oratorium wg systemu wychowawczego ks. Bosko to dom, który przygarnia; parafia, która ewangelizuje; szkoła, która przygotowuje do życia i podwórko, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie.

Taki wzór stoi przed naszym Oratorium, a ponieważ duszą Oratorium jest modlitwa, dlatego proszę o Twoją modlitwę, by Oratorium było znakiem i nosicielem miłości Bożej dla dzieci i młodzieży.

ks. Marcin Kozyra SDB